Registre municipal d'entitats

El Registre Municipal d’Entitats d’Olesa de Montserrat (RME) permet conèixer el nombre d’entitats que hi ha al municipi, les seves finalitats i els seus objectius, les activitats que fan, on es troben situades i com contactar-hi, a l’efecte de possibilitar una política municipal del foment de l’associacionisme i la coneixença d’aquestes per part de la ciutadania.

La inscripció en el RME fa possible que les entitats puguin presentar les seves sol·licituds de subvencions, puguin sol·licitar equipaments i material d’activitats, així com participar en els espais formals com són els consells sectorials.

Les entitats inscrites tindran l’obligació de notificar al RME les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent al que aquestes es produeixin. L’Ajuntament d’ofici podrà requerir l’actualització de les dades. L’incompliment d’aquestes obligacions faculta l’Ajuntament a donar de baixa l’entitat del RME.

A fi de fomentar el coneixement i la interrelació entre totes les entitats d’Olesa de Montserrat, l’Ajuntament actualitzarà cada quatre anys l’esmentat Registre i el donarà a conèixer a totes les entitats inscrites. 

 

REGISTRE D'ENTITATS I ASSOCIACIONS