Arxiu històric municipal

Imatge portada
Image
Armaris Arxiu històric municipal

L’Arxiu Municipal d’Olesa de Montserrat és el servei municipal que s’ocupa de recollir, conservar, organitzar i gestionar els documents i fons documentals tant d’àmbit municipal com supramunicipal, i també els que fan arribar els ciutadans o les entitats, per tal que puguin ser utilitzats per a la gestió administrativa, la informació, la investigació i la cultura.

Així mateix, és el servei responsable de definir, implantar i fer el seguiment del sistema de gestió de la documentació administrativa, conjunt d’operacions i tècniques basades en l’anàlisi de la producció, la tramitació i els valors dels documents, amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible.

També són funcions pròpies de l’Arxiu Municipal d’Olesa de Montserrat la conservació i preservació del patrimoni documental del municipi, vetllant i custodiant la documentació d’interès històric o cultural de les persones físiques o jurídiques, i impulsant alhora activitats de divulgació i de foment de la recerca.

Horari de consulta:

De dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h

Del 15 de setembre al 1 de juliol també els dimarts de 16.30 a 18.30 h      

Horari de consulta estiu: 

De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9.30 a 14.00 h

Agost tancat           

Es recomana demanar cita prèvia enviant un correu electrònic a: arxiu@olesademontserrat.cat

Serveis:

  • Informació i assessorament tècnic a investigadors: orientació en la cerca de documentació i la derivació recomanada cap a altres fonts d’informació relacionades.
  • Consulta de documentació administrativa i històrica del municipi.
  • Servei de reproducció documental (sempre que l’estat i les característiques del document i la normativa aplicable ho permetin). 
  • Organització de visites a l’Arxiu.
  • Custòdia de la documentació històrica i administrativa.

Documents relacionats

Fitxa tècnica

Seu electrònica