Accessibilitat

ESTÀNDARDS I COMPATIBILITAT


Totes les pàgines del web compleixen les recomanacions XHTML 1.0 del W3C o HTML 4.01 segons el cas. En tots els casos s'han seguit els criteris de marcat semàntic i estructurat per separar l'estructura de la presentació dels continguts.

La presentació dels continguts de les pàgines web s'ha desenvolupat complint les recomanacions CSS 2 del W3C.


Aquests estàndards garanteixen l'accés a la informació del web a través de qualsevol dispositiu de navegació que segueixi els estàndards i recomanacions del W3C.


CONTROL SOBRE LA MIDA DEL TEXT


Per tal de facilitar la lectura dels continguts de la web a persones amb poca visibilitat la web de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat està preparada per tal que els usuaris puguin ajustar el text a la mida que els hi resulti més cómode per a la seva lectura.

Depenent de l'explorador utilitzat el procediment per fer-ho pot variar:


Mozilla Firefox

Incrementar la mida del text:
Per Menú: Visualitza > Mida del text > Augmenta
Per teclat: [ctrl] +

Reduir la mida del text:
Per Menú: Visualitza > Mida del text > Redueix

Per teclat: [ctrl] -

Tornar a la mida normal:
Per Menú: Visualitza > Mida del text > Restableix
Per teclat: [ctrl] 0

Microsoft Internet Explorer

A través del menú:
Visualització > Mida del text > La més gran
Visualització > Mida del text > Més gran
Visualització > Mida del text > Més petita
Visualització > Mida del text > Mitjana
Visualització > Mida del text > La més petita

Mitjançant el teclat i el ratolí:

Incrementar la mida del text:
[ctrl] ‹girant la rodeta del ratolí cap avall›

Reduir la mida del text:
[ctrl] ‹girant la rodeta del ratolí cap amunt›


Si sorgí­s algun problema en l'accés als continguts o se'ns vol comunicar qualsevol suggeriment, se'ns pot fer arribar a través de l'adreça de correu electrònic: olesam@olesam.cat.


TECLES D'ACCÉS RÀPID


Una de les opcions d'accessibilitat avtives són les tecles d'accés ràpid o acceskey. S'han pres com referents les tecles d'accés ràpid més exteses:


Tecla 0: Pàgina sobre accessibilitat
Tecla 1: Pàgina d'inici
Tecla 2: Saltar navegació i anar al contingut principal
Tecla 3: Pàgina del mapa del site
Tecla 9: Contacte

Per utilitzar les accesskeys depèn del navegador o agent d'usuari. Els més habituals utilitzen les següents combinacions de tecles:

Internet Explorer: ALT + número + ENTER
Firefox: MAJÚSCULES + ALT + número
Netscape: ALT + número
Mozilla: ALT + número
Opera: MAJÚSCULAS + ESC + número