Accés a la informació pública

Què és el dret d’accés a la informació pública?

Què és el dret d’accés a la informació pública? 

És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Qui el pot exercir? 

Si sou una persona més gran de 16 anys, en interès propi o en nom i representació d’una entitat.

Quina informació publica puc demanar? 

Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder, sempre que no vulneri algun límit al dret d’accés a la informació o es doni alguna causa d’inadmissió prevista a la norma.

He de motivar la meva sol·licitud? 

No caldrà cap motivació ni invocació de cap norma per accedir a aquesta informació

Com exerceixo el meu dret d'accés a la informació pública?

Cal entrar petició amb Instància genèrica al Registre general de l'Ajuntament.

Consultes realitzades

Data Registre amb consultaInformació sol·licitadaDestinatariData      registre sortida amb Resposta
16/12/2019

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

 

Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

Regidoria d'Espai Públic i Equipaments

15/01/2020
16/12/2019

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

 

Contractació I Patrimoni

 

Planejament Urbanístic

 

Recursos Humans

 

Serveis Jurídics

15/01/2020
22/01/2020

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

 

Regidoria d'Economia i Hisenda

 

Regidoria d'Esports
Regidoria d'Ensenyament

21/02/2020
22/01/2020

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

Regidoria de Benestar Social

 

Regidoria de Mobilitat, Aparcament i Transport

 

Regidoria de Protecció Civil
Regidoria d'Habitatge

 

Regidoria de Seguretat Ciutadana

22/02/2020
22/01/2020

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

 

Regidoria d'Activitats

 

Regidoria de Promoció Econòmica

 

Regidoria de Turisme

23/02/2020
22/01/2020

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

Regidoria de Festes

 

Regidoria de Mitjans de Comunicació

 

Regidoria de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

 

24/02/2020
22/01/2020

Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

 

 

 

Regidoria d'Atenció Ciutadana

 

Regidoria de Diversitat i Cooperació

 

Regidoria de Participació Ciutadana

 

Regidoria de Polítiques de Gènere i LGTBIQ+

25/02/2020
22/01/2020Serveis i subministraments de totes les regidories. Quins serveis estan total o parcialment externalitzats. I si estan externalitzats saber el nom de les empreses que els gestionen, contractes o convenis establerts amb les empreses i el número de treballadors. Enllaços específics del web en el cas de que la informació sol·licitada hi estigués.

Llicències de protecció i legalitat

 

Regidoria de Cultura

 

Regidoria de Joventut

26/02/2020
05/11/2021Sol·licitud d'accés i consulta documentació pública reglament de participació ciutadanaRegidoria de Participació Ciutadana25/11/2021
28/09/2021Sol·licitud d'accés i consulta documents comissió nomenclatorComissió Nomenclàtor municipal08/10/2021
09/01/2022Auditoria del servei de recollida de residusMedi Ambient12/05/2022 
23/03/2022Sol·licitud referent a una petició privada d'activitatPlanejament i Urbanisme04/05/2022 
11/07/2022Informació sobre els grans tenidors de pisos buitsHabitatge 05/09/2022
21/07/2022Informació econòmica sobre l'Escola Municipal de Música Economia02/08/2022