Servei de mediació ciutadana

Què és el servei de mediació ciutadana?

És un servei gratuït adreçat a tota la ciutadania i organitzacions d'Olesa de Montserrat que té com a objectiu promoure la convivència i la resolució pacífica dels conflictes.

Facilita espais de diàleg per fer que les persones prenguin el protagonisme en la gestió dels conflictes, amb el suport i l'acompanyament del mediador/a. Promou la comunicació no violenta i fa pedagogia de l’ús de mètodes alternatius de resolució de conflictes de forma dialogada.

Com et pot ajudar?

Fent mediació en situacions complexes de convivència i relacions personals que es poden donar en els diferents àmbits de la vida quotidiana (veïnal, familiar, comunitària, escolar…) i en els diversos espais -públics o privats- del municipi.

  • Conflictes veïnals
  • Conflictes familiars
  • Conflictes en l'àmbit escolar
  • Conflictes derivats d'activitats econòmiques
  • Conflictes en organitzacions i en entitats

En quins principis es basa el procés de medicació?

Voluntarietat: és requisit indispensable que les persones s’hi acullin voluntàriament i hi participin de forma lliure i responsable.

Imparcialitat: la persona mediadora promou la comunicació i l'acord sense jutjar ni posicionar-se per cap de les persones que hi participen.

Confidencialitat: la informació que es comparteix dins del procés de mediació només la utilitzen les persones que en formen part, amb el compromís de no fer-la pública.

Protagonisme de les parts: la persona mediadora dirigeix el procés i les persones que s'hi acullen participen activament en la cerca de solucions consensuades.

Demana cita prèvia a:

648 04 29 11

93 778 00 50

mediaciociutadana@olesademontserrat.cat

Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n

08640 Olesa de Montserrat

Documents relacionats