Contacta amb Urbanisme

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat posa a disposició de la ciutadania aquest formulari per fer consultes al departament d'Urbanisme. A través d'aquesta via es poden presentar CONSULTES, però no es poden iniciar tràmits. 

Per a tràmits de caire urbanístic, heu d'entrar a l'apartat TRÀMITS de la Seu Electrònica. 

Si la vostra consulta fa referència a un expedient ja iniciat és important que INDIQUEU EL NÚMERO D'EXPEDIENT o EL NÚMERO D'ENTRADA AL REGISTRE DE L'AJUNTAMENT. 

El termini que té l’Ajuntament per resoldre queixes i suggeriments és de 3 mesos d’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.

ATENCIÓ!!!  Seleccioneu del desplegable del camp DESTINATARI a on voleu adreçar la vostra consulta:

  • Consultes sobre tràmits de LLICÈNCIES: Per fer consultes sobre tramitació d'expedients de llicències i comunicacions d'obra.

  • Consultes sobre OBRES i NORMATIVA: Per fer consultes prèvies a possibles tramitacions d'obra i de la normativa urbanística municipal. Per exemple, si voleu fer algun tipus d'obra i voleu saber quina normativa afecta la finca.

  • Consultes sobre ACTIVITATS: Consultes sobre tramitacions prèvies i posteriors a comunicacions d'activitat. Per exemple, què es necessita per a l'obertura d'un negoci, o si voleu ampliar la terrassa d'un bar o restaurant.

  • Consultes sobre DISCIPLINA URBANÍSTICA: Per presentar queixes o suggeriments.

Nom i cognoms
Només un fitxer.
Límit de 2 MB.
Tipus permesos: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Fes clic aquí per llegir les condicions legals.