Pla d'ordenació urbanística municipal

Olesa, el teu futur

Clica damunt la imatge per veure el llibret resum del POUM

Per què s'ha fet el nou POUM?

El POUM que hi havia fins ara vigent es va elaborar fa gairebé 30 anys (1993). Des d’aleshores, les necessitats i reptes d’Olesa han canviat radicalment.

L’anterior Pla generava problemes i la nova realitat social i econòmica global ens obliga a dotar-nos d’una nova eina d’ordenació del territori que tingui cura i garanteixi el benestar, prosperitat i qualitat de vida de la ciutadania. Sota aquest objectiu global es vol donar resposta als reptes de...

 • Preveure les necessitats residencials associades al creixement de població, especialment d’habitatge protegit.
 • Afavorir la cohesió social del territori.
 • Garantir la connexió entre barris, alhora que es potencia la seva identitat.
 • Protegir la conservació patrimonial.
 • Resoldre necessitats d’equipaments per al conjunt de la població.
 • Facilitar el desenvolupament d’una activitat econòmica moderna.

 

Quin és l’objectiu del nou POUM?

El POUM vol posar les bases per una Olesa millor!

El POUM és el nou marc normatiu per definir una ciutat cohesionada i sostenible, pensada per a les persones, que defensi les particularitats del seu patrimoni i preparada per superar el reptes de futur.

Una Olesa en la que es defensi el dret a l’habitatge per tothom, s’aposti decididament per una mobilitat accessible i pensada per millorar la cohesió i el teixit dels barris i per una Olesa amb més transport públic, menys cotxes, més verda i més saludable.

Una ciutat on la indústria disposi de la seguretat jurídica necessària per donar feina de qualitat i no marxi del territori.

Com s’ha fet el nou POUM d’Olesa de Montserrat?

Des del 2016 s’ha treballat de forma oberta i amb interacció amb la ciutadania i entitats municipals per garantir un POUM inclusiu i col·legiat per definir un pla amb el consens dels olesans i les olesanes i per a tots els olesanes i les olesanes. 

 • S’ha involucrat la ciutadania per codecidir a través d’un procés en el què han hagut més de 350 aportacions d’agents socials i persones individuals.
 • Ha comptat amb la col·laboració de tots els grups polítics del consistori.
 • Ha rebut l’aval de tots els estudis tècnics i legals necessaris per donar resposta a tots els requeriments d’un projecte d’aquesta complexitat.
 • S’ha elaborat un nou Catàleg de Patrimoni.
 • Ha estat pioner en desenvolupar una Auditoria urbana de gènere i salut i incorporar les seves recomanacions al nou Pla.
 • Aprovat i validat per la Generalitat de Catalunya.

Memòria

Cliqueu sobre el títol de l’arxiu per accedir-hi.

Plànols d'ordenació

Cliqueu sobre el títol de l’arxiu per accedir-hi.