12/04/24

L'Ajuntament presenta un nou protocol d'actuació per tractar els casos d'absentisme d'àmbit escolar a Olesa

Amb el document es vol oferir una resposta ràpida i integral a partir del treball en xarxa per poder abordar una situació d'absentisme d'àmbit escolar. 

Image
Presentació del nou Protocol d'absentisme escolar 2024

Acte de presentació del nou protocol d'absentisme comunitari d'Olesa

Garantir el dret de tots els infants i adolescents dels municipi a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals. Aquest és l’objectiu del nou Protocol d’absentisme d’àmbit comunitari d’Olesa que elabora l’Ajuntament amb els agents que integren la Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència-Pla Educatiu Entorn.

El protocol d’absentisme s’aplica principalment a l’ensenyament obligatori de 6 a 16 anys i té en compte l’educació infantil de 3 a 6 anys. 

L’actual protocol d’absentisme d’àmbit comunitari és el resultat de la revisió que els diferents agents de la Xarxa Socioeducativa-Pla Educatiu d’Entorn han fet en els darrers cursos escolars en relació al document i procediment del protocol municipal aprovat al 2019.  S’ha actualitzat i adaptat a la nova situació després de la pandèmia de Covid-19, a les noves necessitats de l’alumnat, i a la realitat actual del municipi per tal d’oferir una resposta ràpida i integral a les situacions d’absentisme escolar a partir del treball en xarxa. Aquest dijous es va presentar el nou document en una jornada de treball a la Sala de plens de l’Ajuntament. 

El primer tinent d’alcalde, Marc Serradó, va obrir la jornada de presentació del nou Protocol, que va comptar també amb l’assistència de la regidora d’Educació i Infància, Anna Valero; i de prop d’una quarantena de professionals de la Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència -Pla Educatiu d’Entorn; responsables d'inspecció del servei d’Educació de la Generalitat; de Serveis Territorials (EAP), i ALIC (equip de Llengua i Cohesió Social); tècnics municipals dels departaments de Serveis Socials i Educació i Infància;  els directors dels centres educatius i les referents de la Unitat d’Acompanyament i Orientació (UAO) i el Servei d’Orientació en l’Àmbit Comunitari (SOAC), entre d’altres. 

La tasca de revisió i elaboració del nou protocol ha estat realitzada per més de 25 agents provinents de diferents serveis (educatius, socials, salut, seguretat ciutadana,...)

El protocol té un seguit d’objectius específics:

  • Detectar aquells/es infants i adolescents que mostrin irregularitats en l’assistència escolar i comencin a manifestar absentisme escolar. 
  • Diagnosticar les causes individuals i familiars de la situació d’absentisme escolar del/la menor. 
  • Elaborar un pla de treball amb la família del/la menor que impliqui el treball coordinat dels agents, tenint en compte les seves competències. 
  • Assolir una reducció i/o disminució del nivell de risc en el que es pot trobar el/la infant o adolescent, procurant l’adquisició d’un nivell òptim de benestar.
  • Establir vies àgils i clares per a que la coordinació professional faciliti una atenció coherent i integral a les famílies. 
  • Revisar de manera continuada la tasca professional per poder consolidar i/o crear noves estratègies i recursos que siguin beneficiaries per al pla d’actuació per abordar l’absentisme escolar. 

Els agents implicats en el protocol són tots els agents de la Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència -Pla Educatiu d’Entorn:  centres educatius, Inspecció, l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), referents de la Unitat d’Acompanyament i Orientació (UAO), el Servei d’Orientació en l’Àmbit Comunitari (SOAC), tècnics dels departaments de Serveis Socials i Educació i Infància i la Policia Local.