11/04/23

La Policia Local vol conscienciar a la ciutadania de la correcta tinença d’animals de companyia

Portar lligats els animals, recollir les defeccions, utilització de les zones prohibides, el cens i el xip. Aquestes són algunes de les actituds incíviques que la Policia Local vol evitar en les persones propietàries d’animals.

Image
Gos corrent deslligat per un espai verd

El dilluns 10 d’abril va començar una campanya per al control de les actituds incíviques dels propietaris i propietàries d’animals de companyia, especialment gossos. L’objectiu és la promoció del respecte als espais públics, com les zones comunes o espais verds, i el civisme. Aquestes accions han de permetre que tota la ciutadania pugui gaudir d’uns espais nets i sense defecacions. Durant aquesta campanya, que estarà vigent fins al 30 d’abril del 2023, grups d’agents patrullaran pels carrers i places de la vila per informar sobre les actituds a seguir per a una correcta tinença d’animals de companyia.

Les actituds incíviques que la Policia Local vol prevenir amb aquesta campanya són:

 • Accedir amb animals a zones de joc o parcs infantils, a excepció dels gossos pigall quan vagin acompanyats de la persona usuària.
 • No portar lligats els animals de companyia, a les vies i espais públics, amb la corretja corresponent, o descuidar les obligacions de vigilància i seguretat mentre es transita amb ells o en els espais específicament habilitats per a la seva estada.
 • No recollir i retirar els excrements de l’animal ni dipositar-los de forma higiènicament acceptable als contenidors de recollida de deixalles, o no netejar la part de la via pública o el mobiliari urbà que s’hagi afectat per les deposicions o miccions l’animal.
 • No prendre les mesures necessàries per evitar que les deposicions i els orins dels animals puguin afectar els pisos inferiors, les façanes o la via pública.
 • Alimentar els animals salvatges urbans i animals de companyia al carrer, llevat per causa de força major com és la prestació d’auxili i donant immediat avís a aquelles persones autoritzades per l’Ajuntament per dur a terme la vigilància i el control de poblacions d’animals salvatges urbans i la gestió de colònies controlades de gats.
 • No inscriure en el Registre censal municipal d’animals de companyia gos, un gat, una fura o altres animals que es tinguin i que s’hagin de registrar obligatòriament.
 • No dur identificats els gats, els gossos, les fures i els altres animals que s’hagin d’identificar.
 • No inscriure un animal considerat potencialment perillós al Registre d’animals potencialment perillosos.
 • No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per a la tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per a evitar que s’escapi o es perdi.
 • Trobar-se un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecte amb una corretja.

A part d’aquestes actituds incíviques, els propietaris i propietàries d’animals de companyia també han de procurar respectar les normes que regulen els espais públics com zones verdes, parcs, jardins i altres no destinats per als animals. Aquests espais destinats al lleure i els seus elements es poden veure degradats per aquestes actituds.

Colònies de gats

Paral·lelament a aquesta campanya de la Policia Local, el Departament de Medi Ambient també va engegar una altra campanya informativa per evitar que la gent doni menjar als gats que formen part de les colònies felines. Aquestes colònies són gestionades per l’entitat ACAIMA, que s’encarrega de l’alimentació, cura i control de la població felina. Oferir aliments als gats salvatges dificulta el control i la tasca de les persones voluntàries de l’associació. ACAIMA està oberta a tota col·laboració i a la participació de nous voluntaris i voluntàries. Podeu contactar-hi per mitjà de les seves xarxes socials, el seu web o enviant un correu a acaima_olesa@hotmail.com.